Kalusugan para
sa buhay,
kalusugan tungo sa
kasaganahan.

Yan ang mithiin ng bawat Pilipino.

Ang Atienza Naturale ay itinatag sa
paniniwalang ang malusog na pamumuhay
ay karapatan ng lahat - walang pinipili,
walang pinapaboran. Kaya nararapat
lamang na may mga produktong
magtataguyod ng kalusugan na abot-kaya
ng bawat isa. Yan ang aming natatanging
layunin. At dahil naniniwala din kami na
ang pinaka-epektibo at pinakaligtas na
tagapag-taguyod ng kalusugan ay nasa
kalikasan, sinisikap naming mga natural na
sangkap lamang na hango sa mga
halaman ang nasa bawat produkto ng
Atienza Naturale.

Dahil ang Buhay ay sagrado, pangalagaan
natin ito. Kasama ninyo ang Atienza
Naturale sa paninigurong mapapanatili ito.

Buhay na buhay sa Atienza Naturale.

KALUSUGANG ABOT-KAYA PARA SA PILIPINO.

Atienza Naturale, Inc. is a 100% Filipino-owned
company established in 2011 with the mission
of providing Filipinos with high-quality
affordable health and wellness herbal-based
dietary supplements and skincare products.

Atienza Naturale is guided by the principles of
the Value of Life, thus, it is committed and
dedicated to producing and distributing only
natural, environment-friendly green products
of the highest quality that will benefit the
Filipino and ensure his welfare and well-being.

Atienza Naturale believes in the following principles:

PRO-LIFE

The value of life starting from the womb, nurtured and
cared for. With emphasis on health, wellness, and a
productive existence.

PRO-NATURE

Love and care for Mother Earth. Only eco-friendly
plant-based products are produced to help preserve
and maintain the delicate nature of the environment.

PRO-PEOPLE

Offering health care of the highest quality but
affordably priced to make it accessible to the ordinary
Filipino.

See our
new products

Malunggay Products Malunggay Soap Activated Carbon Facial and Body Scrub Activated Carbon Soap